STUDIO MARCHI, díky víc jak dvacetileté zkušenosti v náboru a výběru zaměstnanců podle představ klienta a v poradenství široké oblasti lidských zdrojů, je nyní schopno nabídnout svým zákazníkům profesionální služby včetně vzdělávacích programů: moderní a cílené školení - motivace zaměstnanců - zlepšení podnikového klimatu - vedení a koordinace pracovních skupin.

 

 
  ŠKOLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

     
 

Školení, které naše firma nabízí, aby se vyhnulo nabídce nákladných souborů školení jako v katalogu, je personalizovaného typu a zabývá se výhradně oblastí působnosti a řízení lidských zdrojů. Jsme přesvědčeni, že zvýšení povědomí o hodnotě lidských zdrojů, klíčového majetku podnikatelství, umožní podnikům modernější školení svých zaměstnanců s pomocí učitelů, kteří mají rozsáhlé profesionální zkušenosti.

 
     
 

 

 

 

 

Vzdělávací programy a školení, které nabízíme, je vždy projekt vypracovaný přímo s klientem, týkající se řešení témat jako je motivace pracovních sil, vedení lidských zdrojů, zlepšení podnikového prostředí, koordinace a vedení pracovních skupin, růst vedoucích sil.

Návrh,  níže uveden, může být příkladem vzdělávací akce, která řádně upravena a přizpůsobena potřebám každého jednotlivého zákazníka, může být užitečná a zajímavá.

 
SKUPINOVÁ DYNAMIKA – INTERAKCE A KOMUNIKACE
Cíl:
  Vytvoření skupin: výběr a zahájení, organizace a motivace
  Typy skupin a související psychologické aspekty
  Metodika skupinové práce
  Vztah mezi projektem a podnikovými funkcemi
  Komunikace jako klíčový faktor
  Komunikační struktura: kominikace verbální a neverbální
  Komunikační procesy (lineární, kruhové)
  Technika pohovoru, výběr a vztah s médii
Komu je projekt určen:
pro podnikový management, malé podnikatele a manažery v oblasti výroby, prodeje a správy.
Metodika výuky:
metodika výuky je zaměřena na interakci mezi účastníky a prezentací podnikových situací a případů.
Doba trvání 2 dny

 

   
 
 
 

Def. Autorizace od IT Min. Práce, dle Legisl. Dekretu 276/2003:  č. 1344/RS del 15.01.07

 
     
 
 
STUDIO MARCHI s.a.s. di Marchi Gilberto & C.
Cod. Fiscale, P.IVA  e Registro Imprese (IČO) n° IT01905959232 - R.E.A. VR n° 203956
Je přísně zakázáno reprodukovat, za účelem zisku, naše inzeráty týkající se nabídky volných míst.
 
 
  Credits