Vzor, kterým se řídíme, je ten, který zdůrazňuje význam stále se zvyšujicí hodnoty lidských zdrojů, jejich inovačního a optimalizovaného řízení. K tomu považujeme za velmi důležité navázat s naším zákazníkem konstruktivní vztah a rozsáhlou spolupráci v celé oblasti lidských zdrojů a jejich řízení, k dosažení plánovavého cíle.

1

 
  VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ - HEAD HUNTING - ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - ŠKOLENÍ

2

 
  INTEGROVANÉ PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ  - CAREER COUNSELING
     
 
   
  PROFESSIONAL COACHING
 
 

3

 
  HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI - SKILLS BALANCE SHEET
 
 

4

 
  SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ v oboru enologickém /vinařském
 
 
 

VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

 

 

 

Více než 25 let Studio Marchi poskytuje vysoce kvalifikované služby s vyhledáváním a výběru pracovních sil a to prostřednictvím uznávaných a certifikovaných metod a vysokého etického standardu. Proces našich služeb nás na trhu odlišuje kvalitou, účinností a přesností. Vybraní kandidáti podstupují odborný pohovor, zkoušky způsobilosti a technických postupů, s přihlédnutím k celkovému stylu vedení podniku zákazníka.

 
 
 

HEAD HUNTING
EXECUTIVE SEARCH

 

 

 

Pro pracovní pozice s exkluzivním profesionálním profilem provádíme s maximální diskrétností přímé kontakty kandidátů, kteří již pracují v podobné funkci.

 
 
 

INZERTNÍ SLUŽBA

 

 

 

Tato služba umožňuje publikovat v denním tisku a internetu inzeráty na místo zákazníka, kterému tak zajistíme anonymitu a v případě potřeby zajistíme shromáždění a třídění životopisů.

 
 

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 

 

 

Prostřednictvím analýzy podnikového prostředí, individuálního a kolektivního potenciálu, poradenství v oblasti hodnocení způsobilosti, atd. Studio Marchi podporuje oddbor vedení lidských zdrojů a generální řízení podniku v hodnocení, monitorování, posílení a rozvoj hodnoty lidských zdrojů. V rámci jednotlivých personalizovaných poradenských projektů pracujeme jak se svými vlastními poradci, tak s odborníky ve svém oboru, na podporu podnikatelů a vedení společností ve strategických rozhodnutích zejména s ohledem na lidské zdroje.

 
   

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 

 

 

Školení, které naše firma nabízí, aby se vyhnulo nabídce nákladných souborů školení jako v katalogu, je personalizovaného typu a zabývá se výhradně oblastí působnosti a řízení lidských zdrojů. Jsme přesvědčeni, že zvýšení povědomí o hodnotě lidských zdrojů, klíčového majetku podnikatelství, umožní podnikům modernější školení svých zaměstnanců s pomocí učitelů, kteří mají rozsáhlé profesionální zkušenosti. Školení, které nabízíme, vypracované přímo spolu se zákaznickou společností, se zabývá tématy jako je motivace personálu, leadership, zlepšení podnikového prostředí, řízení pracovních skupin, růst vedoucích sil a specifické technické otázky.    ...pokračuje>>>

 
   

INTEGROVANÉ PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

 

 

 

Nabízené a cílově zaměřené personalizované služby poskytují dosažení objektivů rozvoje a organizace lidských zdrojů. Služba obsahuje návrh celkového řízení podnikových projektů, restrukturalizaci nebo reorganizaci podle strategických plánů sdílené podnikovým řízením. Poradenství a přímá činnost v oblasti překonaní klíčových momentů v životě podniku, jaké mohou být nové generační změny, změny ve vedoucích pozic nebo kampaň na propagaci nových výrobků na trh, pracovně-právní vztahy, analýza profesní linie a vzdělávacích potřeb, motivace pro vnitřní i externí síly. Navrhuje též corporate identity zaměřenou na lepší zviditelnění na obchodním trhu a také ke zlepšení hodnot a podnikového poslání.

 
   

CAREER COUNSELING

 

 

 

Zaměstnanci, kteří mají zájem o odborné poradenství v orientaci ohledně své kariery je služba, která doprovází jednotlivce v úvahách o svých schopnostech, možnostech a zábranách, s cílem rozvíjet plán kariéry založený na uvážených rozhodnutích. Poradce má za úkol identifikovat vnitřní a vnější motivace pracovníka, uvažit s ním, jaké jsou jeho schopnosti a způsoby chování a jeho reakcí, porozumět a vyhodnotit okolní vlivy (rodinné, ekonomické zdroje, průmyslový rozvoj území) k realizaci projektu a konkrétních opatření, které vedou k dosažení objektivů v profesionální sféře. Tato cesta umožňuje osvojit si znalosti a dovednost, které umožní lépe rozvíjet své pracovní i osobní podnikání.

 
 

PROFESSIONAL COACHING

 

 

 

Služba je určena podnikům. Společnosti se často nacházejí v situaci, která vyžaduje důležitá rozhodnoutí a jejich rychlou realizaci spojenou s identifikací vhodného zaměstnance, kterému svěřit vedoucí roli k dosažení požadovaných cílů. Na zakladě našeho rozboru jednotlivých pracovních ůkolů (job analysis) sloužící ke zjištění charakteristiky prácovní úlohy k obsazení a dynamiky pracovního prostředí, společnosti nám představí své zaměstnance, považované za nejvhodnější k vyplnění nové role a odpovědnosti. Prostřednictvím podrobných rozhovorů s našimi poradci a psychology společně se zc, budou hodnoceny schopnosti a potenciál každého pracovníka. Tyto poradenské služby mohou probíhat v našich prostorách či přímo u firmy. Tato naše služba je konkurenční ve své jednoduchosti a nízké náklady.

 
   

SKILLS BALANCE SHEET

 

 

 

O co se jedná?
"Je to cesta, která vám umožní rozvinout plán profesní kariéry a dráhy prostřednictvím systematické analýzy osobnostní charakteristiky prováděné s využitím strukturovaných materiálů, jako je zadání psychologických testů nebo listů „self-analysis“ " (Evangelista, 2007)    ...pokračuje>>>

 
 
   
 

 

 

 

 

 

SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ
v oboru enologickém vinařském

 

 

 

Studio Marchi může nabídnout díky své zkušenosti v personalistice a to i na mezinárodní úrovni,  získané v oboru poradenské služby v rámci oblasti enologické / vinařské (oblast výroby a prodeje vína vysoké kvality). Poradenské služby se týkají podpory strategických obchodních rozhodnutí, marketingu, firemní manažerské efektivity, výběru pracovníků pro každý firemní sektor. ...pokračuje>>> 

 
 
 
 

Def. Autorizace od IT Min. Práce, dle Legisl. Dekretu 276/2003:  č. 1344/RS del 15.01.07

 
     
 
 
STUDIO MARCHI s.a.s. di Marchi Gilberto & C.
Cod. Fiscale, P.IVA  e Registro Imprese (IČO) n° IT01905959232 - R.E.A. VR n° 203956
Je přísně zakázáno reprodukovat, za účelem zisku, naše inzeráty týkající se nabídky volných míst.
 
 
  Credits